پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در صورت عدم امكان غسل با سدر و كافور چه بايد كرد؟
استفتاء:

در صورت عدم امكان غسل با سدر و كافور چه بايد كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; يك غسل با آب قراح، كافى است.