پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر بدن غساله به بدن ميت نخورد، غسل مس ميت واجب نمى شود.
استفتاء:

كسى كه ميت را با دستكش مى شويد و غسل مى دهد، اگر بدن غساله به بدن ميت نخورد آيا غسل مس ميت دارد يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; خير غسل مس ميت واجب نمى شود.