پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
وصايت وصى در صورت خيانت و تعدى و تفريط در اموال موصی، باطل مى شود.
استفتاء:

اگر وصى ميت در مال موصى به (وصيت شده) خيانت كند، آيا وصايت او باطل است و چنان چه خسارت و يا ضرر و زيانى از ناحيه وصى ميت متوجه مال موصى به شده باشد، آيا وصى ميت ضامن است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; وصايت وصى در صورت خيانت و تعدى و تفريط باطل مى شود; و حتى در صورت باقى بودن وصايت، وى ضامن است.