پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اجازه يكى از پسران بالغ متوفی برای اقامه نماز میت كافیست.
استفتاء:

اگر پدر فوت كند و چند پسر داشته باشد براى اقامه نماز ميت بر او آيا از همه پسرانش بايد اجازه گرفت يا از پسر بزرگ كافى است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; گرفتن اجازه از يكى از آن ها به شرط بلوغ و عقل كافى است.