پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
معامله با افراد كافر غير حربى چه حكمى دارد؟
استفتاء:

معامله با افراد كافر غير حربى اعم از كسانى كه در كشور اسلامى زندگى مى كنند و يا در كشور غير اسلامى، چه حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اشكال ندارد.