پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر کسی پولی را نذر زیارت کند ولی کار مهمی پیش بیاید كدام مقدم است؟
استفتاء:

اگر كسى نذر زيارت امام حسين عليه السلام كند Ùˆ از آن طرف كار مهمى با پول داشت، كدام يك مقدم است؟ 

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنان چه كار مهم هم واجب باشد، مزاحم بين وجوبين مى شود; اگر اهم ثابت نشود، مخير است به هر كدام عمل كند، و اگر به حد وجوب نرسد، نذر مقدم است.