پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا غسل به زنان به‌واسطه فرو بردن شیء طبی در واژن، واجب می‌شود؟
استفتاء:

اگر خانمى به واسطه بيماری‌هاى زنانه مجبور باشد تا براى استفاده از داروهاى سطحى، روزانه شيئى طبى را در واژن خود برده Ùˆ به واسطه آن دارو را استفاده كند، حكمش پيرامون غسل چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ غسل لازم نيست، مگر اينكه با به كار بردن آن تحريك بشود Ùˆ منى خارج شود در اين صورت غسل واجب Ù…ÛŒ‌شود.