پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
رهبر واجب الاطاعة است يا مرجع؟ (در صورت بروز اختلاف در حكم يا فتوا)
استفتاء:

رهبر واجب الاطاعة است يا مرجع؟ (در صورت بروز اختلاف در حكم يا فتوا)

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در امور غيرشرعيه هيچ كدام، و اما در احكام شرعيه چون تقليد اعلم لازم است، پس فتواى مرجع اعلم مقدم و لازم الاجراء است.