پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر والدین رغبتی به هجرت فرزندشان نداشته باشند تکلیف فرزند چیست؟
استفتاء:

طلبه اى كه براى تحصيل علوم دينى از پدر Ùˆ مادرش جدا شده Ùˆ به شهر ديگر رفته، احساس مى كند Ù€ از جهت  اينكه تنها فرزند آنها است Ù€ آنها ميل Ùˆ رغبتى به هجرت Ùˆ جدايى او ندارند آيا بر او واجب است پيش آنها بماند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى واجب است، خصوصاً در صورتى كه از هجرت او اذيت شوند.