پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بخشش ما فى الذمه در طلاق خلع مشروط به عدم رجوع است.
استفتاء:

اگر زنى مهر خود را كه در ذمه زوج است در طلاق خلعى ببخشد لكن آن زن قبل از طلاق از بذل مهر رجوع كند، آيا آن حق دوباره در ذمه زوج بر مى گردد با فرض آن كه چيزى الان موجود نيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى همان حق برمى گردد، چون بخشش ما فى الذمه در طلاق خلع مشروط به عدم رجوع است، در صورت رجوع ذمه مشغول است يا مشغول مى شود، والله العالم.