پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر مردی بعد از طلاق رجوع نماید و زن بی خبر از آن با مرد دیگری ازدواج کند.
استفتاء:

شخصى زنش را طلاق داده Ùˆ پس از يك ماه رجوع به عقد نموده Ùˆ طى نامه اى به زنش خبر داده، اما نامه نرسيده Ùˆ زن پس از اتمام عده شوهر كرده Ùˆ اكنون از شوهر دوم حامله است. حال شوهر اول برگشته Ùˆ مسئله روشن شده، تكليف زن Ùˆ شوهر اول Ùˆ شوهر دوم Ùˆ همچنين تكليف بچه  چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اين خانم زن اولى است و بايد از شوهر دوم جدا شود، چنانچه شوهر اول او را طلاق بدهد، بعد از عده دومى مى تواند او را تزويج كند، غرض اين كه حرام ابدى نمى شود و بچه هم چون وطى به شبهه بوده است اگر امكان الحاق به اولى نباشد، ملحق به شوهر دوم است، يعنى يك سال از نزديكى كردن شوهر اولى بيشتر گذشته باشد. و در صورتى كه كمتر گذشته و احتمال داده شود از شوهر اول است ملحق به او مى شود، بهر حال بچه حلال زاده است.