پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا قاضى میتواند با سه بار اقرار، متهم را به حد شرعى زناى محصنه محكوم نمايد؟
استفتاء:

فرد 51 ساله ای ÙƒÙ‡ داراى سه فرزند صغير Ùˆ كبير مى باشد، سه بار نزد قاضى صادر كننده حكم اقرار به زناى محصنه كرده است:
1ـ آيا قاضى صادر كننده حكم مى تواند به اعتبار اقرار چهارم متهم نزد حاكم ديگر كه دخالتى در صدور حكم ندارد وى را به حد شرعى زناى محصنه محكوم نمايد يا خير؟
2ـ چنانچه اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت انجام شده باشد آيا معتبر و نافذ خواهد بود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اولاً: سه بار اقرار كافى نيست بايد چهار بار باشد.
ثانياً: بايد اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت نباشد.
ثالثاً: اقرار متهم بايد نزد حاكم باشد و چون نزد حاكم سه اقرار بيشتر نكرده است حاكم نمى تواند حد زناى محصنه اجرا كند.