پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
فردی مبلغى را براى امامزاده اى نذر كرده ولی امکان سفر مجدد به آنجا را ندارد.
استفتاء:

اينجانب در مسافرت به يكى از شهرهاى ايران مبلغى را براى امامزاده اى نذر كردم و امكان سفرم به آنجا فعلا نيست; چون 700 كيلومتر فاصله دارد در اين حالت چگونه نذر خود راادا كنم؟ (امكان دادن آن به مسافرها هم نيست).

جواب:

اگر نذر مطلق كرده ايد، مى توانيد آن وجه را بدهيد كه براى آن امام زاده قرآن بخوانند و يا زيارت امام رضا(عليه السلام) به نيابت او يا حج و... انجام دهند. و اگر نذر كرده ايد كه صرف در تعمير مقبره آن امام زاده يا تشكيل مجلس در جوار او بنمايد و مسافرت به آنجا ممكن نيست يا مشقت زياد دارد و به اين زودى ها هم تمكن پيدا نمى شود، در امور خيريه اى صرف كنيد كه ثوابش عائد آن امامزاده بشود.