پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم بازى بيليارد چيست؟
استفتاء:

احتراماً نظر فقهى شريف را در زمينه بازى بيليارد بفرمایید.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ آن گونه كه در تمام دنيا مرسوم است از آلات و بازى قمار است و بلا اشكال حرام است ولى چنانچه برخلاف متعارف بازى باشد يعنى در آن برد و باخت و پول و يا امثال آن نباشد و فقط براى سرگرمى اشكال ندارد. خلاصه، اين بازى، مانند بازى شطرنج نيست كه حتى بدون برد و باخت هم حرام باشد.