پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا به سهل انگارى در ادای نذر كفاره تعلق می گیرد؟
استفتاء:

كسى نذر مى كند كه اگر هفت ماشين بار بزنم پنجاه تومان نذر مى دهم و چهارده ماشين بار مى زند، مى گويد اگر پول به دستم رسيد، مى دهم، پول مى رسد ولى سهل انگارى مى كند، يكسال است كه عمل نمى كند آيا كفاره دارد يا نه؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه به آن گونه كه نذر كرده، عمل نكند; كفاره لازم مى شود و كفاره آن مانند كفاره افطار شهر رمضان ـ عتق رقبه يا روزه دو ماه پياپى يا اطعام شصت مسكين ـ است.