پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
منظور از «خير الماكرين» در آیه «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» چیست؟
استفتاء:

خداوند تبارك Ùˆ تعالى مى ‌فرمايد: «ÙˆÙŽÙ…َكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (1). منظور Ùˆ مقصود از «Ø®ÙŠØ± الماكرين» چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ نسبت دادن مكر به خداوند سبحان از جهت مقابله است. به اين معنا كه همان گونه كه دشمنان خداوند متعال به نقشه كشيدن Ùˆ حيله نمودن مشغول هستند خداوند سبحان نيز با برنامه ريزى Ùˆ تدبيرش، نقشه‌ هايشان را نقش بر آب مى ‌سازد Ùˆ توطئه ‌هايشان را خنثى مى ‌نمايد.

--------------------------------------------------------------

1. «Ùˆ مكر ورزيدند Ùˆ خدا (در پاسخشان) مكر به ميان آورد Ùˆ خدا بهترين مكر انگيزان است يهود با خدا مکر کردند Ùˆ خدا هم در مقابل با آن ها مکر کرد، Ùˆ خدا از همه بهتر تواند مکر کرد»Ø› آل عمران (3): 54.