پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
منظور از نعمت تمام در آیه «كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» چیست؟
استفتاء:

خداوند تبارك Ùˆ تعالى مى فرمايد: «ÙƒÙŽØ°Ù„ِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» (1)ØŒ منظور از اسلام Ùˆ نعمت كه در اين آيه گرانقدر از آن ها نام برده شده است چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اين آيه كريمه مانند آيات ديگر داراى ظاهر Ùˆ باطنى است. معناى ظاهرى آيه اين است كه خداوند متعال پس از شمردن نعمت ‌ها مى فرمايد: «ÙƒÙŽØ°Ù„ِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» كه به معناى منّت نهادن بر آن ها به جهت نعمت ‌هايى است كه برايشان برشمرده Ùˆ هدف نهايى از آن اين بوده كه تسليم امر الهى شوند، زيرا از كسى كه نعمت را مى شناسد انتظار مى رود كه تسليم اراده نعمت دهنده باشد Ùˆ در مقابل او گردنكشى نكند.

در باطن آيه، معانى چندى وجود دارد كه به يك مورد آن اشاره مى كنيم: چنانكه گفته ‌اند، مردم حضرت محمد (صلى الله عليه وآله) را كه از نعمت ‌هاى خداوند سبحان است مى شناسند اما او را تكذيب مى‌ كنند Ùˆ با وجود آگاهى انكار مى ‌نمايند. معانى ديگرى نيز در اين باب ذكر شده است.

---------------------------------------------------------------------

1. «Ø§ÙŠÙ† چنين نعمت‌ های خود را بر شما تمام Ùˆ کامل Ù…ÛŒ ‌کند تا مگر (منعم را بشناسيد Ùˆ) مطيع Ùˆ تسليم (امر او) باشيد»Ø› نحل (16): 81.