پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
كسي كه گوسفند معيني را نذر كرده ولی بخاطر مشكلات نتواند آن را نگه دارد.
استفتاء:

شخصى گوسفند معينى را نذر كرده كه در فرض برآورده شدن حاجت قربانى كند، اما مدت طولانى است كه حاجتش روا نگرديده و از طرفى اين گوسفند مشكل آفرين شده و توليد دردسر مى كند. آيا مى تواند آن را بفروشد و در فرض قضاى حاجت، مشابه آن را بخرد و اداى نذر نمايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; خير، مگر آنكه نگه داشتن آن موجب ضرر و حرج گردد، در اين صورت مى تواند بفروشد و به معادل قيمت آن در فرض قضاء حاجت گوسفندى را خريده ذبح نمايد.