پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم كسى که نذر كرده چند روز اول ماه محرم را روزه بگيرد ولی فراموش کرده؟
استفتاء:

اگر كسى نذر كند كه چند روز اول ماه محرم را روزه بگيرد و درماه محرم يادش برود و بعد يادش بيايد لكن از روى ندانستن مسئله روزه را نگيرد به اميد اينكه سال آينده آن را مى گيرد. اما حالا كه روزها طولانى شده نمى تواند روزه بگيرد با اينكه شخص مى توانسته مسئله را بپرسد تكليف او چه مى باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; شخص مذكور چنانچه يادش برود خلاف شرع نكرده والا خلاف شرع است. به هر حال بايد قضاء نمايد و در فرض دوم كفاره هم لازم است. يعنى اگر يادش نرفته و از روى جهل روزه نگرفته كفاره هم لازم است چون به آن نحو كه سؤال شده جاهل مقصراست.