پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر كسی زمينی را احيا كند آيا مالك زمين شده يا نوعی اولويت ايجاد می شود؟
استفتاء:

اگر كسی زمينی را احيا كند آيا مالك زمين می شود يا نوعی اختصاص و اولويت ايجاد می شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مالك می شود.