پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا معامله ای که با امضای واگذار نامه فاقد بها و تاریخ انجام میشود، صحیح است؟
استفتاء:

پدر بنده ÙˆØ§Ú¯Ø°Ø§Ø± نامه ای را امضا کرده Ú©Ù‡ این برگه فاقد بها Ùˆ تاریخ Ù…ÛŒ باشد، آیا Ø§ÛŒÙ† معامله صحیح است یا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر انتساب نامه مذکور به پدرتان محرز نباشد و احتمال جعل داده شود آن نامه سندیت ندارد و معامله ای که در آن ذکر شده صحیح نیست یعنی نمی شود معامله را صحیح دانست.