پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بهترين هديه برای شاد كردن اموات چه عملی است؟
استفتاء:

بهترين هديه برای شاد كردن اموات چه عملی است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; ادای دیون مالی و عبادی و حق الناس بهترین هدیه برای شاد کردن میت است.