پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا جایز است زوجين نطفه خود را در رحم زن ديگری مثلاً خاله زوج پرورش دهند؟
استفتاء:

اگر زوجينى كه مشكل بارورى دارند، نطفه خود را در رحم زن ديگر مثلاً خاله زوج پرورش دهند، آيا شرعاً جايز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چنانچه اين عمل انجام شود بچه حرام زاده نيست و ملحق به پدر مى شود و مادر او هم خاله زوج است نه زوجه ولى تكليفاً خلاف احتياط است.