پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم استفاده خانم ها از لباس هايى كه به تن مى چسبند چیست؟
استفتاء:

استفاده از لباس هايى كه به تن مى چسبند برای خانم ها چه حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ فى نفسه اشكال ندارد. ولى در صورتى كه در منظر نامحرم قرار گيرند، اشكال دارد. چون موجب تهيج قوه شهويّه نامحرم مى شود.