پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
معصومين (عليهم السلام) علت غايى خلقت
استفتاء:

آيا معقول است كه خداوند، آسمان ها و زمين و كرات ديگر و انس و جن را تنها و تنها به خاطر وجود معصومين(عليهم السلام)، خلق كرده باشد و هدف نهايى او پنج تن آل عبا (يا اهل كسا) باشد به اعتبار اين كه ايشان، سرّ وجود ساير مخلوقات اند؟ اين عظمت در وجود اهل بيت (عليهم السلام)، از چه چيزى نشأت مى گيرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ منظور از عبارت مطرح شده در سؤال، كه در حديث مبارك كسا ـ كه از بانوى برتر جهان (سيدة النساء العالمين) حضرت زهرا (عليها السلام) نقل شده ـ آمده آن است كه وجود معصومين (عليهم السلام)هدف نهايى آفرينش كائنات است، چرا كه وجود ايشان تجسم كامل ترين و بارزترين مصداق انسان كامل ـ كه هدف خلقت به شمار مى آيد ـ است.

همانطور كه هدف اصلى از كاشت يك درخت و آبيارى و رسيدگى به آن، دست يابى به ميوه رسيده آن است، وجود مبارك معصومين (عليهم السلام) نيز در خلقت اين عالم چنين است، چرا كه ايشان در سير تكاملى اين جهان، ميوه آن هستند، بنابراين، از بركت اين نوع متون (1) و مانند آن است كه مى توانيم مقدارى از رازهاى عظمت معصومين(عليهم السلام) و كمال آن ها را كشف كنيم و گرنه ما از شناخت ايشان و پى بردن به عمق وجودشان ناتوانيم و كسى جز خداوند متعال كه خالق ايشان است قدرشان را كامل نمى داند.

-------------------------------------------------------------

1- حديث كساء.