ظ¾ط§غŒع¯ط§ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط±ط³ط§ظ†غŒ ط¯ظپطھط± ط­ط¶ط±طھ ط¢غŒطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…غŒ ط±ظˆط­ط§ظ†غŒآ«ظ…ط¯ط¸ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„غŒآ»
طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¹ط±ظˆط¬ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)
ط§ط³طھظپطھط§ط،:

ط¢ظٹط§ ط¹ط±ظˆط¬ ظˆ ط§ظگط³ط±ط§ط، ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒط¨ط§ط± ط±ط® ط¯ط§ط¯طں ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡طŒ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھطں

ط¬ظˆط§ط¨:

ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ط¬ظ„طھ ط§ط³ظ…ط§ط¦ظ‡ط› ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظٹظƒطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¹ط±ظˆط¬ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھظˆطµظٹظ‡ ط§ط² طھظˆطµظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظˆط¯». (1)

ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظٹظƒ طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط³ط®ظ† ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط؛ط§ط²ظٹظ† ط¨ط¹ط«طھ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط­ط¬طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھطŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظ‚ظٹظ‚ طھط±ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.

-------------------------------------------------------------------

1- ط¹ظڈط±ظگط¬ظژ ط¨ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ…) ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظ…ط§ط¦ط© ظˆط¹ط´ط±ظٹظ† ظ…ط±ظ‘ط©طŒ ظ…ظژط§ ظ…ظگظ† ظ…ط±ظ‘ط© ط¥ظ„ط§ظ‘ ظˆظ‚ط¯ ط£ظˆطµظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ظڈ (ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘) ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظ‘ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ظˆط³ظ„ظ…) ط¨ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹط© ظ„ط¹ظ„ظٹظ‘ ظˆط§ظ„ط£ط¦ظ…ظ‘ط© (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط£ظƒط«ط± ظ…ظ…ظ‘ط§ ط£ظˆطµط§ظ‡ ط¨ط§ظ„ظپط±ط§ط¦ط¶; ط¨طµط§ط¦ط±ط§ظ„ط¯ط±ط¬ط§طھطŒ ط¬ 2طŒ طµ 97; ط®طµط§ظ„طŒ ط¬ 2طŒ طµ 23.