پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
چنانچه كسى به عنوان معامله، وجهى به ربا بدهد و زيادى را در قلب ببخشد.
استفتاء:

چنانچه كسى وجهى به ربا بدهد به عنوان معامله، و زيادى را در قلب ببخشد اما اظهار نكند معامله صحيح است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنانچه معامله ربوى باشد; باطل است. ولى اگر قلباً مى بخشد به اعتبار رضاى به تصرف جايز است.