پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
قرآن، ثقل اكبر است يا اهل بيت (عليهم السلام)
استفتاء:

مقصود از عبارت موجود در حديث ثقلين كه «Ù‚رآن از اهل بيت (عليهم السلام) بزرگ تر است» چيست؟ Ùˆ آيا بزرگ تر بودن، مستلزم برتر بودن نيز هست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مقصود از قرآنى كه ثِقل اكبر ناميده مى شود، سخن خداى تعالى است كه در لوح محفوظ قرار دارد، اما آياتى كه هم اكنون در اختيار ماست در واقع سايه قرآن موجود در لوح محفوظ به شمار مى رود.

بى ترديد ائمه اطهار (عليهم السلام) به عنوان كتاب ناطق خداوند، از كتاب صامتى كه در اختيار ماست، بزرگ تر و برترند و شناخت هيچ چيز چه قرآن كريم و چه ساير مسائل، جز به واسطه آنها ميسّر نمى شود. بنابراين هر چند كه اهل بيت (عليهم السلام) در مقايسه با كلام خداى تعالى، از موقعيت پايين ترى برخوردارند امّا به جهت تبيين كلام خدا، جايگاه والاترى از قرآن موجود دارند. (1)

---------------------------------------------------------------------

1- البته در روايتى نيز آمده است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود: «Ø¹Ù„Ù‰ افضل من كتاب اللّه لانه مترجم لكم» على از كتاب خدا برتر است چون او مترجم كتاب خدا براى شماست; ارشاد القلوب ديلمى، ج 2ØŒ ص 378; البرهان فى تفسير القرآن، ج 1ØŒ ص 29.