پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
خريد و فروش با افرادى كه كسبشان حلال مخلوط به حرام است; چه حكمى دارد؟
استفتاء:

خريد و فروش با افرادى كه كسبشان حلال مخلوط به حرام است; چه حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اشكال ندارد.