پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا استفاده از کراوات جایز است؟
استفتاء:

آیا استفاده از کراوات جایز است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دلیلی بر عدم جواز استفاده از کراوات و امثال آن وجود ندارد.