پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم استفاده از شکلات هایی که حاوی الکل می باشند چیست؟
استفتاء:

بنده در یکی از کشورهای اروپایی مشغول به تحصیل Ù…ÛŒ باشم. Ù…دتی قبل چند بسته شکلات به عنوان سوغات خریداری کردم. متأسفانه بعدا متوجه شدم Ú©Ù‡ شکلات ها حاوی الکل Ù…ÛŒ باشند. آیا Ù…ÛŒ توانم آنها را به عنوان هدیه به اقوام بدهم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر میزان الکل موجود در شکلات به نسبت مواد دیگر خیلی Ú©Ù… Ùˆ غیر مؤثر است اشکالی ندارد. اما اگر میزان الکل Ø²ÛŒØ§Ø¯ باشد Ùˆ حتی موجب مستی خفیفی شود حرام است Ùˆ نباید از آن استفاده کرد Ùˆ به دیگران هم نباید داد.