پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا جایز است صحبت های استاد را بدون اجازه ضبط و در اختیار دیگران قرار داد؟
استفتاء:

فردی در کلاس آموزشی ثبت نام کرده Ùˆ Ø§Ø² آن کلاس فایل های صوتی تهیه کرده Ùˆ بدون قصد سود، در اختیار سایر دوستان خود Ù‚رار Ù…ÛŒ دهد ØªØ§ از آن بهره ببرند. استفاده از این سی دی ها Ú†Ù‡ Ø­Ú©Ù…ÛŒ Ø¯Ø§Ø±Ø¯ØŸ ضمنا در قرارداد ثبت نام قید شده است: Ø§Ú¯Ø± کسی دروسی را Ú©Ù‡ در این کلاس ها ارائه Ù…ÛŒ شود Ø¶Ø¨Ø· کند از آن کلاس اخراج Ù…ÛŒ شود.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ عمل آن شخصی که اقدام به ضبط بدون اجازه دروس نموده جایز نیست و حتما باید از مسئولین مربوطه کسب رضایت کند ولی استفاده دیگران از آن سی دی ها اشکالی ندارد.