پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر زن عکس های بی حجاب خود را در سایت فیس بوک قرار دهد حکمش چیست؟
استفتاء:

Ø­Ú©Ù… خانمی Ú©Ù‡ عکسهای بی حجاب خود را بدون اذن شوهرش در سیستم رایانه ای در سایتی مانند ÙÛŒØ³ بوک قرار داده است چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ عمل حرامی مرتکب شده و کار وی بسیار زشت و قبیح است البته امکان دارد خانم های جوان متوجه قبح کارشان نباشند، پس لازم است ضمن آگاه کردنشان به بدی کار و عواقب تلخ آن برای زندگی شان از ایشان بخواهید که عکس ها را حذف کنند.