پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
برای اینکه خمس به منفعتى در مال تعلق نگيرد،آیا می توان طلا براى همسر خريد؟
استفتاء:

آيا با علم و اطلاع و فقط براى اينكه خمس به منفعتى در مال تعلق نگيرد، مى توان طلاى زيادى براى همسر خريد و يا ماشين گران قيمتى خريد و بعد از مدتى آنها را فروخت؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر آنچه مى خرد زيادتر از شأن او است، خمس به آن تعلق مى گيرد.