پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
وظیفه ما در قبال دختران بد حجاب چیست؟
استفتاء:

حضرتعالى Ù…ÛŒ دانید Ú©Ù‡ Ù…تأسفانه بسیار دیده‏ مى‏شود دختران جوان به صورت آرایش كرده، موها را تا فرق سر بیرون انداخته، گردن Ùˆ قسمتى از سینه را بیرون گذاشته، ناخن دست Ùˆ پاهاى خود را لاك زده Ùˆ با كفش‏هاى كذایى بدون پوشیدن جوراب در خیابان‏ها دیده مى‏شوند. مطمئنا بسیارى از این دختران بر اثر بى اطلاعى Ùˆ جهالت نمى‏دانند Ú†Ù‡ مى‏كنند Ùˆ توان ‏رهایى از این منجلاب را ندارند لطفاً آنها را نصیحت Ùˆ راهنمایى كنید Ùˆ بفرمایید Ú†Ù‡ كنند كه رهایى یابند؟ وظیفه ما در قبال این گونه افراد چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
چنانچه مسلمان هستند باید به آنها تذكر داده شود كه ‏حكم اللّه را كه از حضرات معصومین (ع)رسیده است رعایت‏ كنند ولو آنها اعتنا نكنند، به هر حال هر كسى وظیفه دارد درصورت احتمال تأثیر نهى از منكر بنماید.