پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نظام حكومت در اسلام
سرفصل های کتاب نظام حکومت در اسلام به این شرح است: فصل اول: لزوم تشکیل حکومت؛ فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام؛ فصل چهارم: طرز حکومت اسلامی؛ و...
نویسنده: 
حضرت آيت الله العظمى روحاني(مد ظله العالی)
تعداد صفحات: 
160
ناشر: 
مؤسسه انتشاراتی امام عصر (عج)
اولین سال نشر: 
1355
نسخه پی دی اف: 

سرفصل های کتاب نظام حکومت در اسلام به این شرح است:
فصل اول: لزوم تشکیل حکومت؛ فصل دوم: آیا حکومت در اسلام انتصابی است؟ فصل سوم: حاکم از نظر اسلام؛ فصل چهارم: طرز حکومت اسلامی؛ فصل پنجم: برنامه حکومت اسلامی؛ فصل ششم: حاکم در حکومت اسلامی امتیازی ندارد؛ فصل هفتم: وجوب اطاعت حاکم؛ فصل هشتم: مدت حکومت حاکم؛ فصل نهم: تعیین حاکم در صورت تعدد؛ فصل دهم: لزوم تصدّی مقدار ممکن از وظایف حاکم؛ فصل یازدهم: لزوم محدود نمودن حکومت؛ فصل دوازدهم: عالِم تابع حاکم جور، آفت دین است؛ فصل سیزدهم: سکوت عالِم جایز نیست.