پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر به عواقب وخيمی که بر ترك فريضه مترتب است فکر کنید تارك اين گناه كبيره مى شويد.
استفتاء: جوانى هستم مؤمن و مسلمان، لكن به علت ضعفى كه در نفس من وجود دارد از انجام فرائض روزانه باز مى مانم...

جوانى هستم مؤمن و مسلمان، لكن به علت ضعفى كه در نفس من وجود دارد از انجام فرائض روزانه باز مى مانم. شما چه پيشنهادى جهت ترك اين كبيره مى كنيد؟

 

پاسخ حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی دام ظله:

 

باسمه جلت اسمائه؛ مختصر فكر كنيد كه چه عواقب وخيم اخروى بر ترك فريضه مترتب است چه سعادت دنيوى و اخروى برايتان با عمل به فرايض مترتب مى شود، قطعاً تارك اين كبيره مى شويد.