پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در كتب ادعيه براى برآورده شدن حوائج ختم هاى زيادى آمده از جمله نماز جعفر طيار و ...

من حاجتى دارم كه براى برآورده شدن آن اصرار دارم و پيوسته دعا مى كنم و به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) توسل مى جويم. اين مطلب، كار و سلامتى مرا تحت تأثير قرار داده است. آيا كارى معين را به من توصيه مى كنيد؟

جواب آیت الله العظمی روحانی:

باسمه جلت اسمائه؛ در كتب ادعيه براى برآورده شدن حوائج ختم هاى زيادى ذكر شده است، از جمله نماز جعفر طيار و نماز استغاثه به حضرت زهرا(عليها السلام); هم چنين: روز پنجشنبه غسل كند و بر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و خاندان او صد بار صلوات بفرستد، سپس دو ركعت نماز حاجت بخواند، در ركعت اول پنج بار «آيت الكرسى»، و بيست و پنج بار «قل هو الله احد» را بخواند و بعد از سلام نماز بلافاصله صد مرتبه بگويد: «يا وهاب».

و ازجمله كارهاى ديگر ختم صلوات مى باشد كه به اين شكل است: چهارده هزار بار بر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و آل او صلوات مى فرستد. براى هر معصوم هزار مرتبه.