پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
گزارشی از ️برگزاری جلسات تولی و تبری از ابتدای فاطمیه اول تا پایان فاطمیه دوم
برگزاری جلسات تولی و تبری از ابتدای فاطمیه اول تا پایان فاطمیه دوم در دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی دام ظله...
اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ العَن صَنَمَی قُرَیشٍ وَ جِبتَیها وَ طاغُوتَیها وَ إِفکَیها وَ إِبنَتَیهِما
 
برگزاری جلسات تولی و تبری از ابتدای فاطمیه اول (19 دی) تا پایان فاطمیه دوم (11 بهمن) در دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی دام ظله  
 
 
 
 
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدپور ; پنج شنبه نوزدهم دی مصادف با روز شهادت #حضرت_زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز
https://t.me/rohani_ir/3076
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ذبیحی; پنج شنبه نوزدهم دی مصادف با روز شهادت #حضرت_زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز
https://t.me/rohani_ir/3078
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی; جمعه بیستم دی
https://t.me/rohani_ir/3086
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای عالمی; جمعه بیستم دی
https://t.me/rohani_ir/3088
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حائری; شنبه بیست و یكم دی
https://t.me/rohani_ir/3092
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای خوش فهم; شنبه بیست و یكم دی
https://t.me/rohani_ir/3094
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای شفیعی; یک شنبه بیست و دوم دی
https://t.me/rohani_ir/3098
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای طبسی; دوشنبه بیست و سوم دی
https://t.me/rohani_ir/3103
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای طبسی; سه شنبه بیست و چهارم دی
https://t.me/rohani_ir/3107
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای تهرانی; چهارشنبه بیست و پنجم دی
https://t.me/rohani_ir/3111
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای تهرانی; پنج شنبه بیست و ششم دی
https://t.me/rohani_ir/3115
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای خوش فهم; جمعه بیست و هفتم دی
https://t.me/rohani_ir/3119
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای بحرینی; شنبه بیست و هشتم دی
https://t.me/rohani_ir/3121
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجیانی; یكشنبه بیست و نهم دی
https://t.me/rohani_ir/3123
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فتاحی; دوشنبه سی ام دی
https://t.me/rohani_ir/3125
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فتاحی; سه شنبه یكم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3127
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای شریفانی; چهارشنبه دوم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3129
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای اصلانی; پنجشنبه سوم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3133
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی; جمعه چهارم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3142
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ذبیحی; شنبه پنجم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3144
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای باقی; یكشنبه ششم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3146
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ذبیحی; یكشنبه ششم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3148
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای طبسی; دوشنبه هفتم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3150
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای بیگدلی; دوشنبه هفتم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3152
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روحانی; سه شنبه هشتم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3156
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای بحرینی; سه شنبه هشتم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3160
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای زاهدی; چهارشنبه نهم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3169
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای جوانمرد; چهارشنبه نهم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3171
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای خانی; پنجشنبه دهم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3175
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای اشكوری; جمعه یازدهم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3181
 
⭐️سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای اصلانی; جمعه یازدهم بهمن
https://t.me/rohani_ir/3183