پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
توصیه حضرت آیت الله العظمی روحانی برای توفیق در انجام نماز شب
توفیق بر نماز شب متوقف است در درجه اول بر عمل به وظائف شرعیه اعم از انجام واجبات و ترک محرمات و بعد از آن خالص کردن نماز شب از ریاء و امثال آن...
در رابطه با توفیق در انجام نماز شب و دوری از خستگی جهت انجام این فریضه مهم راهنمایی بفرمایید.
 
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی دام ظله:
 
باسمه جلت اسمائه؛ توفیق بر نماز شب متوقف است در درجه اول بر عمل به وظائف شرعیه اعم از انجام واجبات و ترک محرمات و بعد از آن خالص کردن نماز شب از ریاء و امثال آن.
در چنین موقعی ساعت را تنظیم کنید و تصمیم جدی بر عمل به این وظیفه بگیرید. انشاء الله موفق می شوید و من هم به شما دعا می کنم به شرط اینکه شما هم به من دعا کنید عاقبت بخیر شوم.