پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حضرت آیت الله العظمی سید محمدصادق روحانی دام ظله: نگاه کردن زن به بدن مرد از محرّمات است
نگاه کردن زن به بدن مرد از محرمات است و دیدن آن مسابقات مستلزم نگاه کردن است. البته اگر دیدن موارد مذکور بدون نگاه کردن به آنچه نظر به آن حرام است ممکن باشد، در آن صورت جایز است...
استفتاء: این فتوا را در سایت شما خواندم: «آیا جایز است زن مسابقات فوتبال یا کشتی و... مردان نامحرم را ببیند؟ جواب فرمودید: جایز نیست.»
سوالم این است دلیل حرمت چیست؟ در صورتی که در فوتبال برهنه نمی شوند مثل کشتی.
 
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی دام ظله:
 
باسمه جلت اسمائه؛
نگاه کردن زن به بدن مرد از محرمات است و دیدن آن مسابقات مستلزم نگاه کردن است. البته اگر دیدن موارد مذکور بدون نگاه کردن به آنچه نظر به آن حرام است ممکن باشد، در آن صورت جایز است.