پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
تجليل مرحوم آيت الله العظمی خويی از آیت الله العظمی روحانی و بيان اينکه عزّ شما عزّ من است.
جنابعالی و امثال شما مايه افتخار احقر، بلکه ان ‎شاء ‎الله تعالي ذخيره آخرت من و نتيجه عمر احقر می‌باشيد. اگر عمر بيش از اين باقي نباشد، دلم به اين خوش است که به زندگی شماها زنده هستم و زحمات و بی‌خوابی‌های شب‌های من هدر نرفت.

بسم الله الرحمن الرحيم
به عرض می‌
رساند: ان شاء الله تعالی وجود مبارک قرين صحت و اعتدال و عزت و سعادت بوده باشد. محترم رقيمة کريمة مورخه 14 شهر ماضی واصل، از سلامتی مزاج شريف و بنای شروع به بحث خارج بسی مسرور، ان شاء الله تعالي پيوسته موفق و مؤيد بوده باشيد. از تأخير عريضه احقر با ضميمه اعتقاد بر اين که احقر مکاتيب زياد نوشته ام...
اما اين که جنابعالی و امثال شما مايه افتخار احقر، بلکه ان
شاء الله تعالی ذخيره آخرت من و نتيجه عمر احقر می‌باشيد. اگر عمر بيش از اين باقی نباشد، دلم به اين خوش است که به زندگی شماها زنده هستم و زحمات و بی‌خوابی‌های شب‌های من هدر نرفت. کسانی هستند که به نشريات نتايج عمر من از علم و دين ترويج نمايند و بالجمله غير از امثال جنابعالی در دنيا به چه دلخوش بوده و هستم. عزّ شما عزّ من است. مرقوم داشته بوديد که آقايانی که به احقر اعتراض علمی يا غيره داشته باشند، به آن جناب متوجه می‌سازند، البته حق دارند. زيرا که درست احراز کرده اند که جنابعالی به منزله خود احقر میباشيد. اگرچه بحمدلله تعالی هرجا که باشد، مورد استفاده خواهيد شد، ولي البته بودن در نجف بر جهات ثبوتی آن جناب خواهد افزود. در صورت امکان به نجف مشرف شويد، گمان می‌کنم بهتر باشد. علاوه بر اين که ما هم به خدمتتان خواهيم رسيد. از ماه گذشته ايام تعطيل ما بالمعنی الاعم به مباحثۀ تفسيری و نوشتن آن شروع کرده ام. گمان می‌کنم فايده آن به عالم ديانت عامه و به عالم تشيع خاصه بيشتر از خدمات ديگر بوده باشد. مخصوصاً التماس دارم، دعا فرماييد که موفق به اتمام آن بوده باشم در حقيقت به فضل الهي دايرة المعارف علوم اسلاميه خواهد شد...

ابوالقاسم الموسوي الخویي
18 جمادی الثاتی 1389 هجری قمری