پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
نظر مرحوم آیت الله مدرس افغانی درباره معظم له

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمدعلی مدرس نجفی افغانی دامت برکاته
ما مقلدین حضرت آیت الله العظمی آقای خویی می باشیم. در احتیاطات ایشان، با توجه بر اینکه باید به اعلم رجوع شود، به کدامیک از مجتهدین فعلی می توان رجوع نمود. لطفا نظر مبارکتان را ذیل همین برگه مرقوم فرمایید.

هشتم ربیع الثانی 1397
بسمه تعالی
آنچه نظریه داعی در امر تقلید می باشد اینست که تقلید حضرت تمستطاب آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق (روحانی) دام ظله شرعی و مبرء ذمه می باشد مخصوصاً نظر بفقه الصادق که این داعی با کمال دقت مطالعه نمودم والحق جناب معظم له موارد دقیقۀ فقهیه را با کمال دقت طبق نظریه محققین از فقهاء شیعه استنباط نموده اند.
شکر الله سعیه وزاد اجرء والسلام علیه اخواننا المؤمنین ورحمه الله وبرکاته
10 ع 2 / 97
الاحقر محمد علی مدرس