پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
«ز»

زائد بر مؤونه: زيادى از مخارج; اضافه بر هزينه زندگى
زانى: مرد زناكار
زانيه: زن زناكار
زكات: پاكى از آلودگى; خارج كردن قسمتى از چيزى جهت پاكيزه كردن آن. مقدار معينى از اموال خاص انسان در صورت رسيدن به حد مشخص كه بايد در موارد معينى مصرف شود. زكات به نُه (9) چيز تعلق مى گيرد.
زكات فطره: حدود 3 كيلوگرم گندم، جو، ذرت و غيره يا قيمت آنها كه در عيد فطر بايد به فقرا داده شود و يا در مصارف ديگر زكات صرف گردد.
زهار: پايين شكم، موى زهار: موى اطراف شرمگاه
زهدان: رحم; جاى بچه در شكم مادر