پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
«ش»

شارب: سبيل
شاخص: چوب يا وسيله اى كه براى تعيين ظهر شرعى در زمين نصب كنند.
شُرب: نوشيدن; آشاميدن
شفق: سرخى مغرب پس از غروب آفتاب
شارع: بنيانگذار شريعت اسلامى; خداوند، پيامبر اكرم (ص)
شير كامل: روشى است براى مَحرم شدن نوزادى كه متعلق به زن و شوهر نيست; بدين طريق كه نوزادى كه 2 سالش تمام نشده 15 مرتبه شير سير بخورد و يا يك شبانه روز فقط شير آن زن را بخورد و در اين بين شير كس ديگر يا غذاى ديگر نخورد.
شيربها: پول يا مالى كه داماد (يا كسانش) در هنگام ازدواج به خانواده عروس مى دهند.