پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
«ص»

صائم: روزه دار
صاع: پيمانه اى به گنجايش حدود 3 كيلوگرم; پيمانه اى كه در كفارات و فطره بكار مى رود.
صباوات: كودكى; طفوليت; از 3 تا 5 سالگى كودك
صَبّى: كودك; كودك شيرخوار; جمع آن صبيان
صداق: مَهر
صرف برات: نقد كردن برات; در زمانى كه برات به صورت مدت دار تنظيم مى شود و طلبكار از بدهكار ميخواهد طلبش را زودتر از وقت تعيين شده بدهد با شرط اينكه مقدارى از مبلغ برات را كم كند. به «برات» نيز مراجعه شود.
صحيح: در اصطلاح حديث، حديثى صحيح است كه ناقلان آن همگى بالغ و امامى مذهب باشند مراجعه سلسله سند به معصوم برسد.
صغير: خردسال; كوچك; سنى كه موظف به انجام تكاليف شرعى نيست يا سنى كه هنوز به سن قانونى نرسيده است.
صلح: حق دست كشيدن مدعى يا صاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به ديگرى در عوض چيزى يا بدون آن.
صوم: روزه داشتن
صِهر: داماد