پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
«ض»

ضعف مفرط: ضعف شديد: ناتوانى و سستى شديد
ضِماد: دارو زخم; مرهم زخم
ضِمان: به عهده گرفتن; متعهد شدن; عهده دار گشتن