پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حجاب بدون چادر در خارج از کشور
استفتاء:

اگر خانمی به خاطر شوهرش مجبور شد در خارج از ایران زندگی كند حجاب او به غیر از چادر چگونه باید باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
كافی است لباسی باشد كه تمام بدن را بپوشاند و گشاد باشد تا پستی و بلندی معلوم نباشد و رنگ آن هم جلب توجه نكند ولی زن مسلمان چنانچه هویت اسلامی خود را حفظ كند و با چادر به مجامع برود، خیلی بهتر است و هیچ محذوری ندارد.