پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
در مورد حجاب خانم‌ها وجه و كفین را توضیح دهید؟
استفتاء:

در مورد حجاب خانم‌ها وجه و كفین را توضیح دهید؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
خانمی كه خیلی زیبا نباشد و زینت هم نكند و لباس مناسب بپوشد اگر گردی صورت و از مچ دست تا انگشتان را نپوشاند، اشكال ندارد.