پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا دختران می توانند در حرفه بازیگری یا كارگردانی فعالیت داشته باشند؟
استفتاء:

آیا دختران می توانند در حرفه بازیگری یا كارگردانی فعالیت داشته باشند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
چنانچه مستلزم تماس غیر مشروع با نامحرم باشد و او را بدون حجاب شرعی در سینما یا تلویزیون نشان دهند، جایز نیست.